Biológia részképzés


Részismeretek megszerzésére irányuló képzés biológiából!


Képzés diplomás, nem biológia szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem biológia szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a biológiatanári és MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el biológiából. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 
A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni az offenmuller.ramona@ttk.nyme.hu
 címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Biológia Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
 
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 24.
 
A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.

Jelentkezési lap

biosz_reszkepzes_jelentkezesi_lap.doc